Interoffices Imoya Servantis Optimum C

ONZE MERKEN

DORIAN IN ACTIE

Optimum C vzw sloot eerder deze maand een nieuwe erfpacht af met Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). Die verlengde de duur van de erfpacht van 50 naar 99 jaar. Sedert 2014 is de 15de-eeuwse waterburcht de thuishaven van zorgexpertisecentrum Optimum C, een dochter van Dorian Groep. Het kasteel wordt ook verhuurd voor zakelijke events.

Op 7 juni vond bij Optimum C de Grote Inspiratiedag Zinvolle Dagbesteding plaats, een vormingsevent voor zorgmedewerkers waar inzichten, tips en ideeën werden uitgewisseld. In de aanloop hiervan organiseerde Optimum C een grote oproep rond ideeën voor zinvolle dagbesteding.

DIt najaar start de bouw van een nieuwe zorgsite met woonzorgcentrum en assistentiewoningen in Mechelen. Op 22 mei werd de naam 'Rembertus' onthuld, alsook de 3D-simulaties van het project. Rembertus wordt een nieuwe en belangrijke schakel in het ouderenzorgaanbod in Mechelen.