Servantis

Servantis, een team van ingenieurs en bouwcoördinatoren, zorgde aanvankelijk binnen Soprim@ voor de studie en bouwcoördinatie bij de eigen nieuwbouw-, renovatie- en uitbreidingsprojecten. Zo realiseerde het team ruim 60.000 m2 aan nieuwbouw en renovatie van woonzorgcentra en assistentiewoningen, goed voor zowat 1.000 woongelegenheden. Met de expertise op het vlak van assistentiewoningen, waarbij het kwalitatief ‘wonen’ meer en meer naast de pure ‘zorginfrastructuur’ komt te staan, is Servantis de laatste jaren ook meer en meer actief op de markt van residentiële woonprojecten.

Servantis is sterk in het combineren van de normeringen tot een evenwichtig project: normen voor zorginfrastructuur, bouwtechnische, brandveiligheids- en ruimtelijke normen. Ook verzorgt het team het nodige studiewerk voor de technieken voor grote woon- en woonzorgprojecten. 

Servantis staat ten dienste van bouwheren, zowel in de zorgsector als op de woonmarkt, en adviseert en ondersteunt de bouwheer en/of zorgorganisatie om een bouwproject te realiseren dat best aansluit bij de noden en wensen van zijn (toekomstige) bewoners. ‘U bent er voor uw bewoners. Servantis is er voor u.’

Binnen Dorian Groep creëert de wisselwerking met de andere bedrijven bijzondere en creatieve meerwaarde voor de eindklant. Zo zorgt de samenwerking met het team van Optimum C, experten in zorgorganisatie voor een gecombineerde expertise inzake zorgbouwconcepten. Servantis zorgt er ook voor dat projectontwikkelaar Imoya een heel eigen service kan bieden aan kopers, en woongelegenheden kan bouwen die écht op maat zijn van de klant en zijn/haar budget. 

www.servantis.be