Imoya koopt Paterspand in Turnhout

Projectontwikkelaar Imoya en huidige eigenaar Etion ondertekenden recentelijk de overeenkomst voor de aankoop van het Paterspand in Turnhout. Dit voormalige minderbroedersklooster uit 1899 omvat een ontwijde kerk, een verbouwd kloostergebouw, een kloostertuin, een aantal bijgebouwen en een parking. Imoya zal de site verder ontwikkelen in nauwe samenspraak met de stad. Daarbij kan het bedrijf zich beroepen op een ruime expertise op het vlak van de innovatieve reconversie van historisch erfgoed. Als dochter van Dorian, Groep voor Mensgericht Ondernemen, staat het bedrijf bovendien voor een duurzame en mensgerichte visie en aanpak, in lijn met de principes van Etion.

Het Paterspand

De historiek van het klooster gaat terug tot halverwege de 17de eeuw, toen de minderbroeders van Herentals naar een perceel in de Patersstraat verhuisden. Enkele jaren later startten de bouwwerken van een nieuw kloostercomplex en theologisch studiehuis. Na de Franse revolutie liet de sterk geslonken kloostergemeenschap de eigendommen over aan de kanunnikessen van het Heilig Graf. Eind 19de eeuw zijn de minderbroeders terug in Turnhout. Ze kopen verschillende percelen in de Patersstraat aan voor de bouw van een nieuw kloostercomplex. In 1899 zijn de kerk en het kloostergebouw voltooid. In de jaren 1950 – 1960 vinden verbouwings- en aanpassingswerken plaats in klooster en kerk. In 1986 verkoopt de orde het pand. 

In 1989 krijgt het VKW (nu: Etion, forum voor geëngageerd ondernemen) het complex in handen en laat het restaureren tot een site met diverse functies. Het grootste deel van het klooster wordt omgevormd tot een bedrijvencentrum, met op de zolderverdieping vergader- en seminarieruimtes. De kerk en het  indrukwekkende in glas overdekte pandhof krijgen een evenementiële invulling.  

Ontwikkelingsplannen

Imoya zal de site verder opwaarderen waarbij de charme en de historische waarde van het hele domein, inclusief de prachtige kloostertuin, nog beter tot hun recht moeten komen. De bedoeling is om een exclusief en kleinschalig woonaspect met diensten toe te voegen aan de bestaande functies. Daarbij wordt Paterspand mogelijks zelfs een pilootproject voor een nieuw concept van wonen met diensten voor alle leeftijden.

Het team van Imoya knoopt in de komende weken de gesprekken aan met de diverse stakeholders in functie van een gedragen visie voor een duurzame verdere opwaardering van Paterspand. 

Download hieronder de volledige perstekst.